BIZNIS PROGRAM

BIZNIS PROGRAM

“Radni stres” je drugi najčešće prijavljen zdravstveni problem povezan sa poslom
u Evropi !
50-60% svih “izgubljenih”radnih dana može se pripisati “radnom stresu”!

1. Awareness events
Besplatni jednodnevni event koji ima za cilj podizanje svesti o « radnom stresu », posledicama i
značaju borbe protiv stresa i očuvanja mentalnog zdravlja u radnoj sredini.
2. Stres menadžment za zaposlene
Opis programa: specijalno dizajniran program u skladu sa preporukama SZO i Direktivom EZ, kreiran
prema potrebama klijenata. Praktičan, holistički pristup koji se bazira na kognitivnom treningu i
klinički dokazanim tehnikama relaksacije. Može uključivati sledeće teme: Kako prepoznati stres i
njegov uticaj? Psihološki efekti stresa. Tehnike disanja i vizualizacije. Joga u pokretu. Pozitivne
komunikacijske veštine. Vodič protiv stresa. Time menadžment. Efikasna komunikacija i asertivne
veštine, itd.
2. Stres menadžment za menadžere
Opis programa: Posebno dizajniran trening za menadžere za primenu stress policy. Namenjen boljem
razumevanju stresa i psihičkih problema u radnom okruženju, identifikaciji ključnih faktora zdravog
metalnog radnog okruženja i prepoznavanju znakova stresa i mentalnih problema kod članova tima i
kolega. Unapređuje veštine i samopouzdanje menadžera koje se tiču radnog stresa i očuvanja zdravog
mentalnog radnog okruženja.
3. Program povećanja radne efikasnosti i psihičkog imuniteta
– Program povećanja radne efikasnosti – « Kako p(ostati) radnik godine » ?
Opis programa: Time menadžment, Motivacija, Komunikacija, Prokrastinacija, Postavljanje ciljeva.
Teška ekonomska situacija i nepovoljna makroekonomska klima u Srbiji i regionu, neminovno utiču i
na poslovne rezultate kompanija. Kako bi uspele da prežive na tržištu i prilagode se otežanim uslovima
poslovanja, kompanije moraju da se fokusiraju na unutrašnje resurse, odnosno na povećanje operativne
efikasnosti.
–  «Pilula» za jačanje psihičkog imuniteta
Opis programa: Povećanje nivoa frustracione tolerancije, Burnout, Odvajanje poslovnog i
privatnog, Prilagođavanje promenama, Rad pod pritiskom, Tehnike relaksacije. Mentalna
snaga je ključ našeg zadovoljstva. Mentalno jaki ljudi ne boje se promena. Psihički jaki
ljudi ne doživljavaju neuspeh kao razlog da odustanu. Umesto toga, oni koriste neuspeh
kao priliku za rast i poboljšanje.
– Bildovanje socijalnih veština
Opis programa: Veštine komunikacije, Uspešno rešavanje konflikata, Rad sa teškim ljudima,
Emocionalna inteligencija, Samopouzdanje, Javni nastup. Socijalne veštine pomažu pojedincu da se
lakše kreću u savremenim poslovima, efikasno komuniciraju, otkrivaju i biraju poslove, uklapaju se u
društvo, pronalaze rešenje problema, kreativno razmišljaju, uspešno upravljaju resursima, doprinose
timskom radu, vode i upravljaju ličnim razvojem.
4. CSR Team Building ( Bonding )
Naše dobrotvorne CSR team-building radionice su dizajnirane da pomognu preduzećima koja se
prihvataju odgovornosti u okviru svojih korporativnih akcija, ostvarujući pozitivan uticaj na životnu
sredinu i unapređenje socijalnog dobra. Za razliku od ponude Team building treninga na našem tržištu,
ovi eventi osim toga što se kroz aktivnosti i učenje određenih tehnika radi na jačanju i povezivanju
tima, imaju i socijalan cilj- sav prihod ili proizvodi se poklanjaju u humanitarne svrhe (udruženjima, ustanovama, azilima), po izboru kompanije.

Naša ponuda:

 • Kreativni bazar- Kreativna radionica +Team bonding+ Chilltime ( izrada dekorativnih predmeta sa članovima udruženja Herc, organizacija prodajne izložbe, party time).

 • KB1
  KB2
  KB3

 

 • Azil humanosti – Učestvujte u izradi proizvoda za kućne ljubimce zajedno sa članovim udruženja Herc i onda ih darujte azilima ( Grebalice, ležaljke, kućice )

 • AZhum1
  AZhum2
  AZhum3

( broj učesnika 10-30; trajanje 4-6h; fleksibilan program u odnosu na potrebe klijenata )