Emocionalna inteligencija

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

Teme koje se obrađuju tokom treninga su:

Merenje emocionalne inteligencije i analiza dobijenih rezultata
• Šta je emocionalna inteligencija i zašto je bitna?
• Zdrave i nezdrave emocije

• Od čega zavisi da li ćemo u situacijama koje nas frustriraju osećati zdrave ili nezdrave emocije?
• Uviđanje veze između misli, osećanja i reakcija
• Upravljanje emocijama
• 5 načina za povećanje emocionalne inteligencije

Trening se preporučuje svima koji žele da:

• Izmere svoju emocionalnu inteligenciju
• Razviju i unaprede svoju emocionalnu inteligenciju
• Nauče kako da kontrolišu svoje emocije
• Nauče kako da nakon treninga nastave samostalno sa usavršavanjem emocionalne inteligencije

Trening je organizovan po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja,diskusije, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, upitnici, međusobna razmena iskustava i sl.

  • Emocionalna inteligencija 1
    Emocionalna inteligencija 2