Manufaktura

 

Cilj naših kreativnih radionica je osnaživanje korisnika- osoba sa problemima mentalnog zdravlja kroz
povećanje radne sposobnosti i sposobnosti aktivnog zapošljavanja. Uz podršku dizajnera, kreativaca,
primenjenih umetnika, kreirali smo 2 programa proizvoda: Dekorativni program i Program proizvoda
za kućne ljubimce. Naši proizvodi su unikatni, ekološki (izrađeni od reciklažnih i eco-friendly
materijala), ručno izrađeni.