Trening socijalnih veština

Trening socijalnih veština

 

Trening je neka vrsta grupne psihoterapije i specijalizovan je za osobe sa socijalnom anksioznošću i fobijama a zasnovana na principima Racionalno emotivno bihejvioralne i kognitivne psihoterapije. Trening pruža mogućnost svakom učesniku da prevaziđe svoje tegobe uz pomoć psihoterapeuta i grupe kao podrške. Ova vrsta psihoterapije spada među “najbrže” terapije po postizanju željenih terapijskih rezultata, a edukativni karakter terapije vodi dugoročnim rezultatima. Proces promene je edukativan, tako da omogućava klijentima da pomažu sami sebi čak i kada je trening završen.

Ovaj samopomažući aspekt ove terapije predstavlja jednu od najvećih snaga terapije usklađene sa zahtevima savremenog društva. Grupa ima specifičan program rada za svaki susret, a specifične tehnike i koncepti se uče tokom svakog susreta.

  • Trening socijalnih vestina 1
    Trening socijalnih vestina 2
    Trening socijalnih vestina 3
  • Trening socijalnih vestina 4